Lekplatsen - en mötesplats

De offentliga lekmiljöerna kan vara fantastiska mötesplatser för barn och vuxna. En bra lekplats är mycket mer än bara lekredskap -  träd, kullar och stenar är också en del av lekmiljön.

Borlänges nya utflyktspark - Paradisparken
Den 19 juni 2020 invigdes första etappen av Paradisparken, en stor, ny park som inbjuder till utflykter och massor med roliga aktiviteter, inte minst för barn och unga. Parken ligger vid Kornstigen/Skogsvägen och dit är förstås alla välkomna!

Karta över ParadisparkenNågra lekplatser läggs ner

Borlänge har 92 stycken lekplatser och behöver anpassa antalet lekplatser efter den budget som finns. Skälet till nedläggning varierar – nybyggda lekplatser ersätter, trafiksituationen har ändrats, nybyggnation på platsen, att grannlekplatsen bedöms ligga tillräckligt nära eller få barn i närområdet.

Följande lekplatser läggs ner: Pers gårds väg ( Skräddarbacken), Björkstigen (Paradiset), Skogsfrustigen ( Paradiset), Krokgatan ( Nedre Tjärna),  Jaktstigen (Övre Tjärna), Logatan (Tjärnaheden), Kyrkvärdsgatan ( Kvarnsveden), Granholsvägen (Bomsarvet).

Lekplatser tillgängliga för alla

Vi vill tipsa om lekplatserna i Liljeqvistska parken, Tångringsparken, Järvstigen, Föreningsparken, Lergärdsparken, Kaplansgatan, Tjärnaheden, Ringargatan, Lyrikvägen, Sims myr, Rödingegatan, Bullermyren, Bananparken, bakom Jakobs kapell i  Jakobsgårdarna, samt Forssaklacksparken, söder om Visans väg. Delar av dessa har bra tillgänglighet. Vi hoppas att i framtiden kunna erbjuda fler lekplatser som alla barn kan utnyttja.

Fotboll är kul - bollmål uppskattas mycket

Många barn behöver röra sig mer än de gör. På gräsmattan i parken nära hemmet kan man spela när man får lust och utan speciell planering innan.
Vi arbetar med att placera ut bollmål på lämpliga platser och försöker vara tillmötesgående när vi får önskemål om bollmål med nät.

Säkerheten på lekplatsen

Varje år görs en besiktning av lekplatserna. En gång i månaden kollas alla lekplatser, redskap som lagas kontinuerligt.
Rapportera gärna om trasiga redskap till Kundservice på Borlänge Energi.

Upprustning
Men gamla och slitna lekredskap gör ingen glad - tyvärr är dock situationen sådan på vissa av lekplatserna. Upprustningar görs successivt och vi gör vad vi kan för att tillmötesgå de synpunkter vi får

EPiTrace logger