Aktuella parkprojekt

Upprustning Kvarnforsplan
På uppdrag av Borlänge kommun har Borlänge Energi tagit fram ett förslag för upprustning av Kvarnforsplan i Kvarnsveden. Arbetet med upprustning planeras påbörjas i augusti-september
2019. Plantering av växter lär ske vår/sommar 2020.

Något av det som händer:

Trädgårdskänsla
Lite mer trägårdskänsla skapas genom upphöjda planteringar, pergola och klätterväxthäckar som tillsammans skapar flera mindre ”rum” på torget.

Fler sittmöjligheter
En variation av möbler placeras på torget. På så vis kan torget erbjuda både den sociala mötesplatsen och en möjlighet att gå ut och sitta själv med en bok.

Lekskulptur
Torget får sin egen ”Paprika”, d.v.s. en lekskulptur. Utöver den stora lekställningen tillkommer två lekskulpturer som kan locka de minsta barnen

Se bilder och läs mer här:
Infoblad Kvarnforsplan
Kvarnforsplan får en ansiktslyftning

EPiTrace logger