Stadens gröna lungor och mötesplatser

Vi planerar och utvecklar kommunens park- och stadsnära naturområden. Vi arbetar med:

  • Parker och lekplatser
  • Bostadsnära skogar
  • Grönremsor längs gator
  • Utsmyckning och möblering av gågator och torg
  • Nya parkområden
  • Övergripande grönstruktur

Den praktiska skötseln utförs av våra egna parkarbetare och av entreprenörer.

Sommarblommor drivs upp i egna växthus i Yttermora. Där finns också en träddepå där träden får stå på tillväxt innan de planteras ut i  parkerna.

När det gäller skolgårdar och dagistomter, lekplatser på gårdar, kommunal mark som ska bebyggas, naturreservat och skogsmark utan anknytning till bebyggelse hänvisar vi till kommunens fastighetskontor, Plan- och markkontoret, miljökontoret samt Tunabyggen.

EPiTrace logger