Asfaltunderhåll

Varje år asfalteras ca 3 % av totala asfaltytan.

Sedan slutet av 80-talet har vi arbetat med att tillvarata överbliven asfalt från grävningsarbeten och ombyggnader. Den överblivna asfalten har sedan återvunnits till ny asfaltbeläggning eller använts som vanligt grusmaterial.

EPiTrace logger