Gata

Bild på ett övergångsställeVi ansvarar för skötseln av kommunens gator och vägar. Gatu- och vägnätet är över 50 mil långt och omfattar utöver tätortens gator samt gång- och cykelvägar även enskilda landsbygdsvägar.

Vi ansvarar för:

  • 308 km gator och vägar
  • 101 km gång- och cykelvägar
  • 158 km enskilda vägar
  • 44 broar
  • 16.500 gatubelysningspunkter
  • 26 kommunala cirkulationsplatser
  • 11 kommunala trafiksignaler
EPiTrace logger