Aktuella projekt

Bullerskyddsplank längs Kvarnsvedsvägen

Byggnationen av ett nytt bullerskyddsplank längs Kvarnsvedsvägens östra sida mellan Åkermansgatan och Syrenstigen kommer att påbörjas under vecka 34.

Gång- och cykelväg Faluvägen etapp 2

Byggnationen av gång- och cykelväg Faluvägen etapp 2 mellan Hemgatan och Barbergsvägen pågår.
Arbetena beräknas pågå till juni 2021 och omfattar en gång- och cykelväg på Faluvägens norra sida samt förnyelse av ledningar.

Nya Hagavägen – en attraktiv stadsgata 

Arbete pågår med att bygga om Hagavägen till en attraktiv stadsgata med fokus på framkomlighet för cyklister och gående.

Hagavägen byggs om för att det ska bli lättare, trevligare och säkrare för gående och cyklister att röra sig längs gatan. Målet är att skapa mer stadskänsla genom större utrymme för möten och rörelse. Ombyggnationen kommer innebära att bilister, gående och cyklister samsas bättre om ytorna. 

 
Läs mer på projektets sida

 

EPiTrace logger