Studiebesök

På grund av rådande läge kring ökad smittrisk av Corona (covid-19) så tar vi inte emot grupper. Beslutet gäller tillsvidare.

 

Borlänge Energi välkomnar studiebesök och ser ett stort värde i att sprida kunskap kring verksamheten i syfte att bidra till ett miljö- och energitänkande.

Återkommande studiebesök för grundskolorna i Borlänge kommun arrangeras i samarbete med 2047 Science center. Läs mer om det här

Utöver skolprogrammet finns olika studiebesökspaket att välja på:

 • Borlänge avloppsreningsverk
  Här visar vi hur vi renar och tar om hand om vårt avloppsvatten.
 • Studiebesöket tar ca 1-1,5 timme.
 • Lennhedens vattenverk
  Här visar vi vattnets flöde från under jorden till vattenkranen.
  Studiebesöket tar ca 1-1,5 timme.
 • Bäckelund/ Panna 7
  Här visar vi hur det brännbara avfallet eldas och blir värme och el.
  Studiebesöket tar ca 2 timmar.
  Åldersgräns: Minst 13 år.
 • Fågelmyra återvinningscentral
  Här berättar vi hur avfallet behandlas, sorteras och återvinns. På komposteringsanläggningen tar vi hand om det komposterbara avfallet.
  Studiebesöket tar ca 1-1,5 timme.
  Åldersgräns: Minst 10 år.

 


 


EPiTrace logger