Förklaring av fakturan

Vad är vad på fakturan?
Har du svårt att utläsa hur vi räknat fram det belopp du ska betala?

Förklaring av fakturan hittar du i dokument till höger.

EPiTrace logger