Våra klimatbokslut

Klimatfrågan genomsyrar hela Borlänge Energis verksamhet, men hur stor är egentligen vår miljöpåverkan?

Nygårdsravinen

Vi låter det oberoende forsknings- och utredningsföretaget (Profu) genomföra årliga klimatbokslut. Ett klimatbokslut presenterar inte bara de utsläpp som företaget ger upphov till utan också de utsläpp som undviks i samhället på grund av företagets verksamhet. Det tar hänsyn till hur el och värme skulle produceras om vi inte fanns.

Vad visar klimatbokslutet för 2017?

Jo, tack vare elproduktionen och fjärrvärmen, som är våra största påverkansfaktorer till klimatets fördel, och tillsammans med Borlänge Energis övriga verksamhet så minskade utsläppen av växthusgaser med drygt 159 000 ton CO2e under 2017 enligt Profus rapport.

Den här typen av siffror kan vara svåra att ta till sig men ett jämförelsetal kan göra det lättare.

”Om alla invånare i Borlänge avstod från att köra bil under 2,4 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Borlänge Energi bidrog med under 2016.”

Eller

"Borlänge Energis bidrag till att minska klimatpåverkan under 2017 är lika stor som bidraget från 303 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler".

Samarbete är nyckeln

Det är tack vare Borlängeborna, samarbetet med industrin och genom att vi tillsammans bidrar med allt från avfallssortering till effektiv uppvärmning, som vi kan reducera de klimatpåverkande växthusgaserna. Tack för ett gott samarbete!

Hela rapporten finns här: Klimatbokslut Borlänge Energi 2017

Din egen klimatpåverkan

Här finns två verktyg för att ta reda på hur din livsstil som privatperson påverkar klimatet.

 

EPiTrace logger