Varför grävs det i centrum igen?

09 oktober 2019

För att säkra god funktion i framtiden och skapa möjligheter för nya exploateringar i centrum påbörjades 2018 ett arbete med att förnya vatten-, avlopps- och fjärrvärmeledningar i området runt Maxim och Wallintorget.

I juni i år försattes den kontrakterade entreprenören i konkurs och en ny engagerades. Fokus har under sommarmånaderna varit att underlätta för boende och näringsidkare genom att jämna av vägar, reducera uppkomsten av damm och städa av upplag med material för att skapa fler parkeringsplatser.

Nu under hösten har arbetet gått in i en annan fas. Vi har filmat och upptäckt brister i ledningsdragningen som vi inte kan godkänna. Viktiga samhällsfunktioner som fjärrvärme, vatten och avlopp är beroende av en felfri infrastruktur. Det innebär att vi måste gå igenom gata för gata och gräva upp på vissa platser igen.

Under vecka 40-42 arbetar vi med återställning och beläggningsarbeten på Stationsgatan och Tunagatan. Efter det fortsätter arbetet på Målaregatan och i Dalen.

Projektet kommer att pågår längre än den ursprungliga planen och det dröjer innan gatugestaltning och slutgiltigt beläggningsarbete kan göras.

EPiTrace logger