Tips för hantering av matavfall på sommaren

24 juni 2020

Under de varma sommarmånaderna ökar risken för dålig lukt och insekter runt matavfallet, vilket är otrevligt både för dig och renhållningspersonal.

Med våra tips kan du skapa en bättre avfallshantering.

Matavfall
• Torrare matavfall ger mindre lukt! Låt vätskan rinna av i vasken innan du lägger avfallet i påsen
• Lägg med fördel lite hushållspapper i botten av påsen
• Skölj av skaldjursrester med vatten, låt rinna av innan du lägger resterna i påsen. Du kan även frysa in skalen fram till tömningsdagen

Den bruna påsen
• Fyll inte påsen över den streckade linjen
• Byt påse minst var tredje dag – även när den inte är full
• Rulla alltid ihop påsen så att den är stängd. Matavfall som ligger löst i sopkärlet ökar risken för lukt och insekter
• Diska den bruna korgen om den är smutsig
• Endast den bruna påsen ska användas. Plastpåsar är inte komposterbara och ventilerar inte det fuktiga matavfallet

Ditt sopkärl
• Om det finns möjlighet bör kärlet stå i skuggan. Glöm inte att ställa fram det vid hämtning
• Tvätta kärlet före och efter sommaren samt vid behov
• Lägg lite ättika på kärlets kant och botten. Detta motverkar flugor och andra insekter

EPiTrace logger