Tack till er som sommarjobbat hos oss!

29 augusti 2019

Vi på Borlänge Energi vill rikta ett stort tack till er ungdomar som genom era sommarjobb varit till stor hjälp i vår verksamhet. Tillsammans har vi sett till att viktiga arbetsuppgifter har blivit utförda till nytta för Borlängebon. Vi upplever att ni har varit engagerade och ansvarstagande och märker tydligt att miljöfrågor är viktiga för er generation.

Lycka till i fortsatta studier eller arbeten. Med gemensamma intressen kanske våra vägar möts igen!

EPiTrace logger