Kabelgrävning vid Gylle skola

20 november 2019

Borlänge Energi Elnät arbetar nu i ert område med att förstärka upp delar av elnätet.

Kabelgrävning kommer att utföras på Gylle skolgata, Lantmäterigatan, Moråkerssgatan och Idrottsvägen.

Vi hoppas att ni har överseende för vårat arbet som kommer att pågå mellan vecka 47, 2019 -- vecka 3, 2020.

.
EPiTrace logger