Invigning av laddstationer för elflyg

18 maj 2020

Borlänge Energis elhandelskund Dala Airport har beviljats ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar från Naturvårdsverket via det så kallade. ”Klimatklivet”.

Som ett första delmål invigdes i fredags tre stycken laddstolpar för elflyg. På plats fanns ett eldrivet sportplan från Borås för att ladda sina batterier på nytt.

Borlänge Energi är med som samarbetspartner i det fortsatta projektet för ett hållbart flyg i Dalarna.

 

EPiTrace logger