Fördjupat samarbete med Högskolan Dalarna

01 november 2018


Högskolans rektor Martin Norsell och Borlänge Energis VD Lars Larsson, tror mycket på det utökade samarbetet

Ett nytt samverkansavtal mellan Högskolan Dalarna och Borlänge Energi innebär nya möjligheter till utveckling.

- Det nya avtalet innebär att vi konkretiserar och fördjupar vårt samarbete, med ambitionen att både vi och Högskolan Dalarna ska bli starkare och bättre, säger Lars Larsson, vd på Borlänge Energi.

Sigrid Saveljeff, vicerektor för samverkan vid Högskolan Dalarna ger en bild av hur samarbetet kommer att yttra sig.

– Samarbetet sträcker sig över flera områden, och handlar om ett gemensamt kunskapsutbyte till exempel genom gästföreläsningar för lärare, forskare och studenter. Borlänge energi kommer också att erbjuda sommarpraktik för studenter som läser relevanta program, samt få igång ett trainee-program för nyutexaminerade studenter.

– Det är givetvis skönt att alla pusselbitar är lagda så att vi kan börja jobba utifrån avtalets intentioner. Vi blir förhoppningsvis en brygga mellan studier och arbete, säger Lars Larsson, VD på Borlänge Energi. 

Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna är även han glad att samarbetet fördjupas.
 

- Det känns väldigt roligt. Genom avtalet fördjupas vår samverkan och ett antal områden vi gemensamt identifierat kommer att utvecklas. Områden och insatser som kommer komma såväl våra forskare som studenter till stor nytta.

Avtalet gäller i 3 år med möjlighet till förlängning.
EPiTrace logger