Dala återbyggdepå invigdes i återbrukat solsken!

07 september 2020


Representanter från medverkande parter klipper bandet.

Många Borlängebor är redan bekanta med konceptet ”Ta till vara”. Nu presenteras det i ny upplaga för den som vill renovera med omtanke för miljö – och kanske göra ett fynd! En återbyggdepå på Islingby industriområde för byggmaterial ska öka återbruket och med det minska klimatpåverkan och nyproduktion.

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande, blickade uppåt från talarplatsen under dagens invigning och kunde konstatera att man förutom byggmaterial höll sig till temat och även återanvände annat, så som sommarens härliga väder. Han fortsatte med att berätta om hur återbyggdepån är viktig, inte bara för att minska avfallsmängderna utan även i sin roll som arbetsplats för den som är i behov av arbetsträning eller är inom ramen för ett integrationsprojekt.

Medverkar i projektet gör Borlänge kommun, Borlänge Energi, Hushagen Fastighets AB, AB Stora Tunabyggen och Dalarnas Försäkringsbolag.

Lena Lagestam, styrelseordförande för Borlänge Energi representerade bolaget under invigningen:
- Jag är stolt över att få representera energibolaget i en stad där vi länge har tänkt i termer av hållbarhet. Med miljö och klimat i fokus arbetar vi ständigt och konsekvent för att minimera borlängebornas påverkan på miljön. Arbetet med Dala återbyggdepå är ett utmärkt och fantastiskt exempel på det.
- Det här är också en önskan många kunder på Fågelmyra återvinningscentral har haft, för det känns fel att kasta överblivet virke, isolering, fräscha fönster eller markplattor.

Samtliga talare lyfte styrkan i att det här är något man gör tillsammans. I snitt kastas cirka ett ton byggmaterial per person i Sverige (bara kategorin gruvavfall genererar större mängd). Genom en gemensam insats kan man nu erbjuda ett alternativ för privatpersoner och företag i Borlänge som tycker att det känns fel att kasta fullt dugligt material och som kan vara pusselbiten som saknas i någon annans projekt.

För  mer information och aktuella öppettider se www.dalaåterbyggdepå.se  

EPiTrace logger