Borlänge Energi i ministermöte om elnätsreglering

19 februari 2018

Den 15 februari deltog Borlänge Energi tillsammans med fem andra elnätsbolag och eldistributionsföreningar i ett möte med Energiminister Ibrahim Baylan. Det som diskuterades var den nya elnätsregleringen för perioden 2020-2023, det är en modell för att beräkna intäktsramar för elnätsföretag, en modell framtagen av Energimarknadsinspektionen (Ei). Via dessa intäktsramar kan Ei övervaka att elnätsföretagen inte tar ut för höga avgifter av kunderna. Borlänge Energi Elnät har inte under innevarande period (och tidigare) utnyttjat intäktsramarna fullt ut, i vår styrning ligger  att vi ska ha låga priser till våra kunder.

Lars Larsson, vd på Borlänge Energi

-  Jag är mycket glad att Energimarknadsinspektionen valt ut Borlänge Energi till att medverka i den här diskussionen. Vi vill säkerställa fortsatt låga priser och hög leveranssäkerhet till våra kunder och det här är ett bra sätt att komma till tals och framföra vårt sätt att se på det.

Medverkade på mötet gjorde också ALE Elförening, Bjärke Elförening, Varberg Energi, Värnamo Energi och Härnösand Energi.

På bilden syns Borlänge Energis vd Lars Larsson tillsammans representanter från de medverkande elnätsbolagen och eldistributionsföreningarna tillsammans med Ibrahim Baylan.

EPiTrace logger