E-faktura för leverantörer

Här kommer du som är leverantör till oss på AB Borlänge Energi/AB Borlänge Energi Elnät/Lennheden Vatten AB inom kort att finna en tjänst där du kan skapa din e-faktura.

Tjänsten vänder sig till dig som idag saknar stöd för e-faktura i ditt affärssystem, eller till dig som inte har tillgång till egen e-fakturaportal.

Information om e-faktura
I  juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Från den 1 april 2019 ska leverantörer till AB Borlänge Energi och AB Borlänge Energi Elnät skicka e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss ska därför faktureras med en e-faktura.

Vi kan ta emot fakturor via SVE-faktura samt via nätverket PEPPOL

VAN-tjänst för Svefaktura: AB Borlänge Energis organisationsnummer är SE556005538501, och vårt GLN är 7365560055383, och AB Borlänge Energi Elnäts organisationsnummer är SE556478968201, och GLN är 7365564789680

 

Vi har CGI som VAN-operatör.

 

PEPPOL: AB Borlänge Energis PEPPOL-ID är  0007:5560055385, AB Borlänge Energi Elnäts PEPPOL-ID är 0007: 5564789682 och de format vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3.

Tidigare upphandlingar
Avseende upphandlingar som genomförts före 1 april 2019 kan leverantörer fortsatt skicka fakturor till:

AB Borlänge Energi
Box 349
737 26 Fagersta​

AB Borlänge Energi Elnät
Box 349
737 26 Fagersta

Leverantörsfakturor ska ha referens
Alla leverantörsfakturor ska ha en referenskod, vilket innebär att de ska märkas med Z-nummer.

EPiTrace logger