Borlänge Energi och den cirkulära ekonomin

Avfall, biogas, vatten och fjärrvärme utgör fyra hörnpelare i den cirkulära ekonomin. Vi på Borlänge Energi har alla dessa delar - och fler - i vår verksamhet, och de knyts samman av en "hållbar infrastruktur" som gör den cirkulära ekonomin möjlig. För oss i Borlänge är samarbetet med industrin en framgångsfaktor och en annan viktig nyckel är de insatser som varje Borlängebo hjälper oss med i sin vardag.

Den hållbara infrastrukturen är absolut nödvändig för att skapa ett klimat- och resurseffektivt samhälle. Om inte denna infrastruktur fanns skulle det snart märkas i form av växande sopberg, försämrad luft, förorenat vatten och ökade klimatutsläpp.

Cirkulär ekonomi är ett prioriterat område inom EU. Syftet är att främja en hållbar tillväxt, skapa nya arbetstillfällen och öka Europas globala konkurrenskraft. Den gamla ”slit-och-släng-modellen” måste ersättas med en klokare användning av resurser för att minimera avfall, återvinna energi och återanvända produkter.

I den här filmen beskriver våra branschorganisationer Avfall Sverige, Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten hur den cirkulära ekonomin hänger ihop.

EPiTrace logger