Våra produktionsanläggningar

I Bäckelund används bland annat brännbart avfall som bränsle.Här i Borlänge används till nästan hälften restvärme från SSAB och spillvärme från Stora Enso Kvarnsveden för att värma fjärrvärmevattnet. I Kraftvärmeverket Bäckelund används källsorterat avfall och flis som bränsle för att producera både fjärrvärme och el.

Som extra reserv finns olje- och elpannor i systemet. Dessutom finns pelletseldade närvärmeanläggningar i bl.a. Ornäs och Torsång.

EPiTrace logger