Prisdialogen

Borlänge Energi har tagit steget in i Prisdialogen. Grunden för inträdet lades under första halvåret 2017 i en serie dialogmöten med representanter för ett tiotal av bolagets största fjärrvärmekunder och Villaägarföreningen.

Prisdialogen är ett gemensamt initiativ från energibranschen och fastighets- och bostadsbranschen för att strukturera prisbildningen på fjärrvärme. Prisdialogens styrelse som är sammansatt av parterna bakom initiativet – Energiföretagen Sverige, Riksbyggen och SABO – beviljade vid sitt möte den 22 augusti Borlänge Energi inträde i Prisdialogen.

Med Borlänge Energis inträde i Prisdialogen växer initiativet ytterligare. Under 2018 förväntas Prisdialogen omfatta minst 35 energiföretag som tillsammans svarar för minst 70 procent av fjärrvärmeleveranserna.

EPiTrace logger