Priser 2021

 

Priserna gäller från och med 2021-01-01

Fjärrvärme för villakunder
(Centrala Borlänge och Torsång)
Villa med egen värmeväxlare
Inkl moms

Årligt pris kr/år

Energipris öre/kWh

1 355 70,9

För villa utan egen värmeväxlare (Årby, Gullringshus och Ripan) tillkommer 7,20 öre/kWh.


Närvärme
Villa med egen värmeväxlare i Ornäs och Uvberget
Inkl moms

Årligt pris kr/år

Energipris öre/kWh

1 355 82

 

Fjärrvärmepris näringsidkare
Exkl. moms

Effekt grupp
Uppmätt (kW)
Effektpris (kr/år) Effektpris rörligt (kr/kW)
0-50 660 488
50-100 2 360 453
100-250 6 810 408
250-500 17 260 366
>500 42 280 316

Energipris

(öre/kWh)

Nov - mars 37.8
April - maj / sep - okt 27,5
Juni - aug 10,0
Flödespris (år)

(kr/m3)

3,15
EPiTrace logger