Prissättning

Villakund fjärrvärme

Fjärrvärmepriset är uppdelat i två olika delar:

  • fast avgift
  • energipriset

Den fasta delen ska täcka delar av de fasta kostnaderna, som utbyggnad och underhåll av fjärrvärmenätet samt administration. Energipriset baseras på produktionskostnaden för värmen och påverkas av prissättningen på det energislag som används.

Villakund närvärme

Närvärmepriset är uppdelat i två olika delar:

  • fast avgift
  • energipriset

Den fasta delen ska täcka delar av de fasta kostnaderna, som utbyggnad och underhåll av närvärmenätet samt administration. Energipriset baseras på produktionskostnaden för värmen och påverkas av prissättningen på det energislag som används.

Näringsidkare fjärrvärme

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre olika delar:

  • effektpriset
  • energipriset
  • flödespriset (för närvarande 3kr/m3)

Effektpriset baseras på den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna. Energipriset baseras på rörlig produktionskostnad och efterfrågan och delas upp i tre säsongspriser, nov–mars, apr–maj/sep–okt och juni–aug. Flödespriset baseras på hur många kubikmeter vatten som passerar mätaren.

EPiTrace logger