Anslutning större kunder

Intresseanmälan

Med större kunder menar vi företag, bostadsrättsföreningar, hyreshus med flera.

En förutsättning för att en större kund ska kunna anslutas är att fjärrvärmen finns i området och kan dras fram till fastigheten i samråd med berörda parter.

Kontakta oss för att få reda på om du kan få fjärrvärme till din fastighet eller inte.

De personuppgifter som du lämnar i det här formuläret används enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen/GDPR (EU 2016/679) för att kunna slutföra denna intresseanmälan. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här, Riktlinjer för personuppgiftsbehandling - företag

 

Namn*
Adress*
OrtBorlänge
Telefonnummer*
E-post*
Uppskattad årlig energiförbrukning
Övrigt
 Fält markerade med * är obligatoriska
 

EPiTrace logger