Lagra ditt överskott i Solbanken

För 25 kronor i månaden kan du som har installerat solceller på ditt tak nu lagra din överskottsproduktion av solel hos Borlänge Energi.

Solbanken är en tjänst där du som privatperson kan spara din överskottsel från sommardagarna till vinterns mörkare dagar, helt utan att behöva investera i dyra batterier. Du får alltså tillbaka de kilowattimmar du haft som överproduktion under sommaren för att sedan använda dem under det mörkare vinterhalvåret då solcellerna producerar mindre el.

Hur fungerar det?
Borlänge Energi har egen elproduktion som vi säljer till våra kunder. Denna elproduktion kan vi ersätta med ditt överskott och istället skapa på vår produktion tills det behövs bättre, såsom på vintern. Då får du tillbaka det du levererade till oss under sommaren. Vi byter kilowattimme mot kilowattimme.(elnätsavgifter tillkommer för konsumerad el)

Du som beställer solbanken under perioden oktober - april debiteras först från och med april månad.

Avtalsvillkor för Solbanken

 
 

EPiTrace logger