Fastighetskoll

Bild på fastighetskoll

Genom våra fastighetstjänster kontrollerar, underhåller och optimerar vi din fastighets tekniska installationer.

Tillsynsavtal

Vi utför kontroll av din fastighets fjärrvärmeanläggning genom återkommande besök. Enklare reparationer utförs av vår personal. Även kontroll av andra tekniska installationer, t ex ventilation och kyla kan ingå.
Mer information: Produktblad - Tillsynsavtal

Underhållsavtal

I avtalet ingår löpande kontroll av fjärrvärme-anläggningen, samtliga reparationer och byte av reservdelar. Vi ser till att din anläggning fungerar som den ska dygnet runt, året om.

Färdig värme

I avtalet ingår finansiering, tillsyn och underhåll av fjärrvärmeanläggningen. Vi står för uppkomna reparationskostnader och ser till att anläggningen fungerar optimalt. Gäller vid nyinstallation.

Byte av
fjärrvärmecentral

I priset ingår fjärrvärmecentral, leverans, installation och drifttagning.

EPiTrace logger