Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet i elnätet kan mätas med ett nyckeltal som heter SAIDI (= medelavbrottstid), det innebär att alla avbrott som har varit under en period i ett område fördelas ut på alla kunder inom detta område.

Medelavbrottstiden för elavbrott för kunder till Borlänge Energi Elnät (BEE) under 2019 var 41 min, det är inklusive planerade avbrott. Det är fördelat på driftstörningar 32 min och planerade avbrott 9 min. 

Borlänge Energi Elnät har arbetat långsiktigt med förnyelse och underhåll och tack vare det har vi få avbrott i vårt nät. Det är även en positiv trend där antalet störningar och dess längd minskar över tid.

För de störningar som har varit finns ett antal åtgärder inplanerade, det är röjning av ledningsgator (utförs vart 6:e år) och ombyggnad av luftledningar för att minimera väderrelaterade störningar, se mer under projekt/nätåtgärder. Den vanligaste orsaken till avbrott är grävskador, så ska ni gräva ta kontakt med oss innan (ledningskollen.se), det är en kostnadsfri tjänst vi tillhandahåller där vi kommer ut och markerar var våra ledningar finns.

Önskar ni mer detaljerad information om störningar som ni har drabbats av går det bra att kontakta oss via telefon, mail eller genom att gå in på Energimarknadsinspektionens hemsida finns statistik för Sveriges alla elnätbolag som jämförelse, läs mer på www.ei.se.

EPiTrace logger