Elmarknadsanalyser

Elmarknadsanalys januari 2021 + sammanfattning 2020
En ny norsk kabel till kontinenten höjde dom pressade elpriserna i Norge. Problem med kärnkraften i Sverige och lägre vindkraftsproduktion än normalt bidrog också till högre priser. Den hydrologiska balansen ligger dock fortfarande med ett rejält överskott. Kallare temperaturer, tillgång till vaccin samt en börsmarknad som gått starkt under månaden har stöttat de globala energimarknaderna, och dom nordiska elpriser​na var inget undantag. I mellandagarna fick vi indikationer på väderfenomenet ”Sudden Stratospheric Warming” vilket gjorde att elpriserna fick ytterligare en knuff norrut.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys December 2020
Milt väder, mycket vatten och vindkraftsrekord innebar att november hade negativa elpriser ett fåtal timmar i början av månaden. Med stora överföringsbegränsningar, speciellt mellan Norge och Sverige, fick vi även denna månad se väldigt stora prisdifferenser mellan prisområdena i Norden. Kärnkraften har, trots utmaningar, levererat normal produktion. Nyheten om ett Covid-19 vaccin gav tillfälligt stöd åt elpriserna, men den starka hydrologiska balansen trumfade uppgången. De rörliga priserna avslutade dock månaden på betydligt högre nivåer än i inledningen. Terminspriserna ligger på ungefär samma nivå som för en månad sedan trots en rejäl nedgång under månaden.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys November 2020
Oktober är ofta en av årets blötaste månader och var så även i år. Den rikliga nederbörden har inneburit att hela 2020 års förväntade tillrinning till vattenmagasinen redan nu är uppfylld. Säsongsmässigt går vi mot kallare och mörkare tider så även om temperaturen varit betydligt över den normala för årstiden ser vi en förväntad förbrukningsökning. Reaktorerna Forsmark 1 och Oskarshamn 3 har haft sina årliga underhåll och vindkraften har producerat mindre än förväntat. Coronapandemin sätter sina spår i energipriserna vilket satt ytterligare press på elpriserna. Såväl spotpriset som terminspriserna har fallit kraftigt under månaden.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys Oktober 2020
Mycket nederbörd i början av månaden drog ner elpriserna på kort och lång sikt. Men med torrare prognoser halvvägs in i månaden vände trenden. Det hydrologiska överskottet har normaliserats i Sverige, men vi har fortfarande stora överföringsbegränsningar till Norge vilket resulterat i instängd kraft och stora prisdifferenser i Norden. EU ökar takten med Green Deal vilket bland annat gör det mer kostsamt att släppa ut koldioxid. Kärnkraften kommer succesivt tillbaka i drift inför vintern och i slutet av månaden är det endast två reaktorer som står still för underhåll. Vi fick även se det största frekvensfelet i modern tid i Norden i samband med en ny kabel mellan Norge och Tyskland.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys September 2020
Överföringsbegränsningar mellan prisområdena i Norden har varit ovanligt stora under månaden. Elpriserna i mellersta och södra Sverige har varit dubbelt så höga jämfört med norra Sverige, och ca 7 gånger så höga som priserna i Norge. Detta beror framförallt på en lägre tillgång av kärnkraft och vindkraft samtidigt som det varit stora överföringsbegränsningar från Norge och norra Sverige till landets sydligare delar.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys Augusti 2020
Kärnkraften ligger på runt 57% kapacitet och med minskad efterfrågan samt fortsatta problem med kablar mellan Norge och Sverige blir inlåsningseffekten och prisdifferensen mellan elprisområdena är påtaglig.

Under månaden har ny vindkraft i Sverige passerat 1 GW i installerad effekt under 2020 och exporten av el från Sverige till kontinenten har ökat succesivt under året.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys Juli 2020
Vårfloden kom äntligen igång och med den började juni månad med väldigt låga elpriser. Vi fick under månaden även se ovanligt höga rörliga priser vissa timmar, speciellt för den här årstiden. Som dyrast var priset över 2 kr/kWh. Orsakerna till detta var väsentligen två - kärnkraftsproblem och importbegränsningar.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys Juni 2020
Maj blev en betydligt kallare månad än normalt vilket har gjort att snösmältningen och vårfloden försenats kraftigt. Med mycket snö i vinter förväntas stora vattenflöden i årets vårflod. Detta har varit huvudorsaken till att vi fått den billigaste majmånaden på 20 år. Priset på terminerna framöver har rört sig sakta uppåt, mycket tack vare utsläppsrättspriset. Under månaden har vi haft tre kärnkraftsreaktorer avstängda, dock har den hydrologiska balansen haft större betydelse än alla andra prisdrivare på marknaden.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys Maj 2020
De låga priserna på elmarknaden fortsätter. Det rörliga elpriset har fortsatt neråt medan terminspriserna, som speglar marknadens förväntningar på framtida elpriser, har rört sig sidledes. Vi har med oss en väldigt hög hydrologisk balans från vintern samt Covid-19 som sätter allt större avtryck på industrins elanvändning. Oljepriset i USA fick för första gången uppleva negativa priser till följd av mindre efterfrågan och fyllda lager.

Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys April 2020
Mars månad fortsatte i samma trend som tidigare månader denna vinter, med höga vattennivåer, mycket vind och milt väder. De rörliga priserna fortsatte ner till de lägsta på 20 år för att vara mars månad. Terminskontrakten föll ner till nivåer vi inte sett sen början av 2016. Covid-19 sätter även sina spår och SvK förutspår en 10% minskning av elförbrukningen under 2020. Stängningen av Ringhals 1 i förtid har också aviserats.

Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys mars 2020
Vintern har historiskt sett ofta betytt höga elpriser, men vintern 2020 har varit annorlunda. Det varma, blöta och blåsiga vädret har hållit i sig. Vi ser den högsta hydrologiska balansen på över 10 år och vindkraftsrekorden slås på löpande band. De rörliga elpriserna har fortsatt ner och blev de näst lägsta på 17 år för en februarimånad. Vi fick under februari också för första gången se negativa elpriser i Sverige. De fasta priserna har rört sig sidledes. Överföringskapaciteten mellan de olika elområdena i Norden har återigen hamnat i fokus och så har även kraftmarknaderna känt av Coronaviruset som tyngt priserna.
Läs hela analysen här

Elmarknadsanalys februari 2020
En väldigt varm, blöt och blåsig vinter har resulterat i minskad elanvändning, mycket vindkraft och kraftigt förbättrad hydrologisk balans. Elpriset har senaste månaden sjunkit kraftigt och vid årsskiftet är de fasta priserna ner 25% medan nedgången på de rörliga varit 35%. Storbritannien har formellt lämnat EU och övergångsperioden för uttåget har inletts. Kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 har tagits ur drift och med det så har Sverige nu 6 reaktorer kvar i drift.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys januari 2020
Sista månaden 2019 handlade mycket om politik. Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade Energiöverenskommelsen som nu fallit. Storbritanniens roll i EU ser ut att lösa sig i och med nyvalet och därmed klarnar också deras roll på utsläppsrättsmarknaden. Månaden avslutades mycket varmare och blötare än normalt och vi är tillbaka på en i hydrologisk balans i jämvikt. Sammantaget föll elpriserna under december.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys december 2019
Sämre hydrologisk balans, minskad elanvändning i svensk industri samt en något starkare krona har lett till en marginell nedgång på terminspriserna. Det rörliga priset hamnade något över föregående månad.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys november 2019
Elmarknaden i oktober månad har präglats mycket av vädret. Månaden började väldigt blött och varmt för att mot slutet av månaden bli torrt och kallt för årstiden. Under månaden hade vi lite vind men mycket kärn- och vattenkraft vilket resulterade i att det rörliga priset landande på ca 13% högre än föregående månad. Det närliggande terminspriset var även det upp ca 4% jämfört med september. Brexit fortsätter vara ett orosmoment efter att ha blivit uppskjuten till den 31 januari.
Läs hela analysen (pdf)


Elmarknadsanalys oktober 2019
September har varit en händelserik månad på de globala energimarknaderna. Attackerna i Saudiarabien och den, för allmänheten, kanske mindre kända kärnkraftsproblematiken i Frankrike har drivit priserna uppåt. I Norden har den hydrologiska balansen varit normal och elproduktionen väntas öka under hösten. Den ständigt återkommande frågan om vad som händer med Brexit skapar fortsatt osäkerhet.
Läs hela analysen (pdf) 

Elmarknadsanalys september 2019
Rikligt med nederbörd under sensommaren och lägre pris på utsläppsrätter och bränslen sätter press på elpriset. Underskottet i vattenmagasinen har i princip försvunnit.
Läs hela analysen (pdf) 


Elmarknadsanalys augusti 2019
Vädermässigt så fanns det två sidor av Juli, första halvan kallare än normalt samt riklig nederbörd. Därefter så kom den svenska sommaren med mycket sol och värme, totalt sett så regnade nästan hälften så mycket som normalt vilket gjort att den hydrologiska balansen gick från +/- 0 TWh till -10 TWh.
Läs hela analysen (pdf) 


Elmarknadsanalys juli 2019

Tidigare i år har Norden importerat kraft från Europa men i juni ändrades det i och med att det har regnat mer än normalt för årstiden. Effekten av regnet har blivit att den hydrologiska balansen stärkts kraftigt, vilket drivit elpriserna neråt, och Norden kan då istället exportera kraft till resten av Europa.
Läs hela analysen (pdf) 

Elmarknadsanalys juni 2019
Mycket nederbörd, vikande pris på utsläppsrätter och fortsatt sjunkande kol- och gaspriser sätter press på elpriset. Den hydrologiska balansen närmar sig normalen. Förväntat hög produktion i kärnkraften under sommaren bidrar ytterligare till prisnedgången.
Läs hela analysen (pdf) 

Elmarknadsanalys maj 2019
Det rörliga elpriset för april är oförändrat från mars. En blåsig söndag i maj visade dock att elpriserna kan bli riktigt låga om förbrukningen är låg samtidigt som vindkraften producerar fullt. Underskottet i den hydrologiska balansen består och prisutvecklingen på utsläppsrätter, gas och kol gör det lönsamt att gå från kol- till gaseldning i många kraftverk i Europa.
Läs hela analysen (pdf) 

Elmarknadsanalys april 2019
Våren är i antågande och det rörliga elpriset gick ner under mars som en följd av varmare och blåsigare väder. Även terminspriserna, vilka speglar marknadens förväntningar på det framtida rörliga priset, har gått ned något som en följd av en förbättrad hydrologisk situation.
Läs hela analysen (pdf) 

Elmarknadsanalys mars 2019
Februari blev milt och blåsigt - omständigheter som leder till lägre elpriser. Vårt rörliga pris gick ned från 65,4 öre/kWh till 57,2 öre/kWh. Det var en utveckling i linje med vad vi sa för en månad sedan då kylan började släppa greppet. Lägre elförbrukning och mycket vindkraft plus en del nederbörd har stärkt den hydrologiska balansen. Det råder dock fortfarande ett betydande underskott och framför allt är det mindre snö än normalt.
Läs hela analysen (pdf)

Elmarknadsanalys februari 2019
En kall januari gav höga spotpriser. Ett generatorfel i Ringhals, vilket gör att en reaktor endast kan gå på halvfart, bidrar också till högre priser. Enskilda timmar under januari har priset varit över 1 kr/kWh på elbörsen Nordpool. Vårt rörliga pris gick upp från 61,0 öre/kWh till 65,4 öre/kWh. Även om stora delar av landet fått ta emot rejäla snömängder de senaste dagarna saknas det fortfarande en hel del för att återställa den hydrologiska balansen. Det totala underskottet i Sverige och Norge motsvarar ca 10 % av den gemensamma vattenkraftsproduktionen ett normalår.
Läs hela analysen (pdf)

EPiTrace logger