Konsumentskydd

Du som Borlängebo är viktig för oss och vi gör allt vi kan för att du ska få bästa möjliga service och leverans. Om du ändå inte är nöjd med hur ditt ärende hanteras så ber vi dig att börja med att kontakta oss på Borlänge Energi. Du ringer då 0243-730 00.

Du kan läsa om ångerrätten på: www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/angerratt/

Är du fortfarande i behov av hjälp efter att ha varit i kontakt med oss så hänvisar vi till den Klagoguide som återfinns på Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till Allmänna reklamationsnämnden, se länk här intill.

Det är viktigt att känna till att du alltid kan hänvisa till Ellagen om du av någon anledning skulle känna att ditt ärende är felaktigt hanterat. I Ellagen finns det bl.a. en paragraf som gäller ditt skydd som konsument

Har du andra frågor eller synpunkter så är du självklart alltid välkommen att höra av dig till oss.

EPiTrace logger