Elproduktion

Vår egenproducerade el kommer från vattenkraft, kraftvärme (avfall) samt vindkraft.  El som vi själva producerar kommer till största delen från kraftstationerna Bullerforsen och Forshuvud i Borlänge samt Lillstupet i Mockfjärd där vi finns med som delägare. Under ett normalår produceras el från våra vattenkraftstationer motsvarande en tredjedel av vår försäljning våra slutkunder.

Vårt kraftvärmeverk på Bäckelund producerar el och fjärrvärme baserade på ditt brännbara avfall.Den el som produceras i kraftvärmeverket säljs ut på marknaden.

Vi är även delägare i vindkraftverk, se Vindkraft. Elen som produceras med vindkraft säljs till medlemmar i en ekonomisk förening och på marknaden.

 

EPiTrace logger