Så fungerar spotpris (rörligt elpris)

Spotpris skulle kunna översättas med dagligt pris.

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på den nordiska elbörsen Nordpools så kallade spotpris. Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Spotpriserna sätts en dag i förväg, vilket innebär, att det pris som fastslås på Nordpool idag, gäller för i morgon.

Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan blir spotpriset normalt högre på dagen, då många industrier är igång för fullt, och lägre på kvällen och natten då efterfrågan är lägre. Spotpriset styrs också av vädret, vilket innebär att vi generellt får lägre pris vid milt och blött väder medan kallt och torrt väder leder till högre priser. Vinden kan också påverka priset eftersom den avgör hur mycket vindkraft som kan produceras.

Som elanvändare kan man köpa el per timme baserat på spotpriset. Det förutsätter dock att elmätaren sparar alla timvärden. Är du intresserad av ett elavtal som baseras på spotpriset  timme för timme så kontakta oss på Borlänge Energi hjälper vi dig. Du kan kostnadsfritt få en ny elmätare installerad om det behövs.

Har du istället månadsavräkning baseras ditt pris på Borlänge Energis genomsnittliga inköpspris under månaden. Genomsnittspriset återspeglar våra kunders samlade förbrukningsmönster.

EPiTrace logger