Rörligt elpris

Det rörliga elpriset är baserat på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. För dig med avtal om rörligt elpris varierar priset från månad till månad. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när aktuell månad är slut. De angivna priserna gäller för elområdena 1,2 och 3. 
öre/kWh kr/mån

Elhandelspris* för december 2019

46,6
Fast avgift 20
Moms 11,7 Moms 5
Totalt 58,3 Totalt 25

* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämförpriser i öre/kWh (gäller för december 2019) inkl. elcertifikat, fast avgift och moms.  Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh

Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh

73,3

64,3

59,8


Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elpriset hos oss. Månadsavgift, energiskatt, elnätsavgifter och moms tillkommer.

2018 2019
Januari 39,9 65,4
Februari 47,7 57,2
Mars 53,6 50,7
April 48,0 50,7
Maj 42,0 46,1
Juni 53,8 35,0
Juli 62,1 45,4
Augusti 65,4 48,1
September 59,6 45,8
Oktober 54,3 49,4
November 60,6 53,1
December 61,0 46,6
Medelpris 54 49,4

 

Länkar

EPiTrace logger