Rörligt elpris

Det rörliga elpriset är baserat på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. För dig med avtal om rörligt elpris varierar priset från månad till månad. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när aktuell månad är slut. 
De angivna priserna gäller för elområde 3.

öre/kWh kr/mån

Elhandelspris* för December 2020

39,6
Fast avgift 20
Moms 9,9 Moms 5
Totalt 49,5 Totalt 25

* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämförpriser i öre/kWh (gäller för November 2020) inkl. elcertifikat, fast avgift och moms.  Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh

Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh

64,5

55,5

51,0


Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elpriset hos oss. Månadsavgift, energiskatt, elnätsavgifter och moms tillkommer.

2019 2020
Januari 65,4 32,4
Februari 57,2 27,3
Mars 50,7 22,4
April 50,7 16,6
Maj 46,1 20,5
Juni 35 33,0
Juli 45,4 16,1
Augusti 48,1 43,1
September 45,8 42,1
Oktober 49,4 30,4
November 53,1 31,6
December 46,6 39,6
Medelpris 49,4 29,6

 

Länkar

EPiTrace logger