Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3. Det kan även tecknas i elområde 4 men då med ett tillägg med 1,25 öre/kWh inkl moms.

Avisering om kommande prissänkning Från och med 1:a oktober 2020 kommer Borlängepriset att sänkas till 36,8 öre/kWh (46 öre/kWh inklusive moms)

Borlängepriset öre/kWh kr/mån

Elhandelspris* oktober 2020 och tillsvidare

36,8
Fast avgift 20
Moms 9,2 Moms 5
Totalt 46 Totalt 25

* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämförpriser i öre/kWh (gäller från oktober 2020) inkl. elcertifikat, månadsavgift och moms.  Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh

Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh

61,0

52,0

47,5


Historik

Här kan du se utvecklingen på Borlängepriset. Energiskatt, elnätsavgifter, månadsavgift och moms tillkommer.

2019 2020
Januari 45,9 49,9
Februari 45,9 49,9
Mars 45,9 49,9
April 49,9 49,9
Maj 49,9 43,6
Juni 49,9 43,6
Juli 49,9 43,6
Augusti 49,9 43,6
September 45,9 43,6
Oktober 45,9 36,8
November 45,9 36,8
December 45,9 36,8
Medelpris 47,5 44,0

 

EPiTrace logger