Fettåtervinning

Fett som hälls i avloppet kan orsaka stopp då det stelnar och bildar proppar på vägen ner. Om fettet istället samlas upp i separata behållare kan det med fördel återvinnas och användas som en viktig råvara vid tillverkning av nya produkter.

Vi har tidigare hänvisat fettrester brännbart men är nu glada att vi hittat en leverantör som kan hjälpa oss att återvinna fettet som bland annat blir till stearinljus.

Samla upp flytande vegetabilskt fett /olja/gammal frityrolja i plastflaska eller pappersförpackning med kork istället och lämna in till fettåtervinning på återvinningscentralen. Du lämnar flaskan med fett på disken för Farligt avfall och berättar vad den innehåller eller lämnar den på disken väl märkt.

​Den begagnad matoljan renas i en kvalitets- och miljösäkrad felstegsrening och blir en råvara som kan ersätta andra oljor, Återvunnen matolja är eftertraktad av producenter och den minskar efterfrågan på palmolja, vars plantager ofta orsakar att värdefull regnskog avverkas.

Det insamlade fettet kan i slutänden kan bli:
Tvål- och tvättprodukter
Stearin
Målarfärg
Plast
Biobränsle
med mera.

Ta hjälp av fett-tratten!
Fråga gärna på återvinningscentralen efter en fett-tratt som hjälper dig att fylla fettet på flaskan. Tratten är gratis och kan också hämtas på Borlänge Energis huvudkontor på Nygårdsvägen.

EPiTrace logger