Vad kostar det att få avfallet hämtat?

Kommunens avfallstaxa miljöstyrs mot minskade avfallsmängder och genom det - en hållbarare kommun.

Länk till den kompletta avfallstaxan och allmänna bestämmelser hittar du här intill under dokument.

För villahushållen finns ett antal olika servicenivåer att välja mellan. Standardabonnemanget innehåller:
1 st 140 l kärl för brännbart restavfall
1 st 140 l kärl för matavfall
Kärlen ställs ut till tomtgräns eller farbar väg och töms med sidlastare var 14:e dag.
Det kostar 1 955 kr per år.
Klicka här för att se när vi kommer hem till dig.

Priser för företag hittar du under:
Fågelmyra- Företag


 

EPiTrace logger