Borlänge kommun

Trafikavdelningen på Borlänge Energi har flyttat till kommunen

Trafikavdelningen hos Borlänge Energi kommer från årsskiftet 2020-2021 att flytta till plan- och markkontoret på Borlänge kommun.

Flytten innebär att ärenden som tidigare skickats till infotrafik@borlange-energi.se från och med nu istället ska skickas till trafik@borlange.se.

Innehållet som tidigare fanns på dessa sidor finns nu Borlänge kommuns webbplats https://www.borlange.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-gator

Driftsfrågor som snöröjning, gräsklippning, renhållning och liknande hänvisas fortsatt till Borlänge Energi.

Nya kontaktuppgifter
E-post: trafik@borlange.se
Postadress: Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret,
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Telefon: 0243-740 00