Borlänge kommuns logotyp

Klara, färdiga - lek!

De offentliga lekmiljöerna kan vara fantastiska mötesplatser för barn och vuxna. En bra lekplats är mycket mer än bara lekredskap - träd, kullar och stenar är också en del av lekmiljön.

Pågående lekplatsprojekt hittar du på: Det händer i Borlänge

Hitta din lekplats

I vår lekplatskarta hittar du kanske en ny favorit!?
LekplatskartaPDF

Att leka går också väldigt bra i någon av våra gröna parker
Utflyktstips

Säkerhet på lekplatsen

Varje år görs en besiktning av lekplatserna. En gång i månaden kollas alla lekplatser, redskap som lagas kontinuerligt. Rapportera gärna om trasiga redskap till Kundservice på Borlänge Energi.

Lekplatser tillgängliga för alla

Vi vill tipsa om lekplatserna i Liljeqvistska parken, Tångringsparken, Järvstigen, Föreningsparken, Lergärdsparken, Kaplansgatan, Tjärnaheden, Ringargatan, Lyrikvägen, Sims myr, Rödingegatan, Bullermyren, Bananparken, bakom Jakobs kapell i Jakobsgårdarna, samt Forssaklacksparken, söder om Visans väg. Delar av dessa har bra tillgänglighet.

Vi hoppas att i framtiden kunna erbjuda fler lekplatser som alla barn kan utnyttja.

Några lekplatser läggs ner

Borlänge har 92 stycken lekplatser och behöver anpassa antalet lekplatser efter den budget som finns. Skälet till nedläggning varierar – nybyggda lekplatser ersätter, trafiksituationen har ändrats, nybyggnation på platsen, att grannlekplatsen bedöms ligga tillräckligt nära eller få barn i närområdet.

Följande lekplatser läggs ner: Pers gårds väg ( Skräddarbacken), Björkstigen (Paradiset), Skogsfrustigen ( Paradiset), Krokgatan ( Nedre Tjärna), Jaktstigen (Övre Tjärna), Logatan (Tjärnaheden), Kyrkvärdsgatan ( Kvarnsveden), Granholsvägen (Bomsarvet).

Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här