Borlänge kommuns logotyp

Stadens gröna lungor och mötesplatser

Vi planerar och utvecklar kommunens park- och stadsnära naturområden.

Den praktiska skötseln utförs av våra egna parkarbetare och av entreprenörer.

Sommarblommor drivs upp i egna växthus i Yttermora. Där finns också en träddepå där träden får stå på tillväxt innan de planteras ut i parkerna.

Vi arbetar med:

Parker och lekplatser
Bostadsnära skogar
Grönremsor längs gator
Utsmyckning och möblering av gågator och torg
Nya parkområden
Övergripande grönstruktur

Aktuella parkprojekt

Vi samlar aktuella park och lekplatsprojekt på vår sida Det händer i Borlänge

När det gäller skolgårdar och dagistomter, lekplatser på gårdar, kommunal mark som ska bebyggas, naturreservat och skogsmark utan anknytning till bebyggelse hänvisar vi till kommunens fastighetskontor, Plan- och markkontoret, miljökontoret samt Tunabyggen.

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här