Borlänge kommuns logotyp

Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

  • Cykelvägar och centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 cm snö. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov.
  • För våra högtrafikerade vägnät gäller upp till fem centimeter och dessa saltas när behov finns och temperatur.

2022-01-13
Sandadning av samtliga Bostadsgator, Gång & Cykelvägar samt Enskilda vägar påbörjades kl. 16
Saltning av Priovägnätet påbörjades kl. 05:50.

2022-01-05
Priovägnätet plogas och saltas från kl 10:30.
Sandning av Bostadsgatanor samt Enskilda vägar påbörjas kl 14:00.
Sandning av samtliga Gång & Cykelvägar påbörjas 06:15.
Saltning av Priovägnätet påbörjas kl 00:45.

2022-01-04
Saltning av priovägnätet påbörjas kl. 02:15

2022-01-03
Saltning av Priovägnätet påbörjas kl. 07:15

2022-01-02
Plogning samt saltning av Priovägnätet påbörjas kl. 01:00
Plogning av samtliga Bostadsgatar, Enskilda vägar samt Gång & Cykelbanor påbörjades kl. 05:45
Sandning av Centrum samt Gång & Cykel-vägar kommer utföras efter plogning.

2021-12-31
Saltning av Priovägnätet samt sandning av samtliga Gång & Cykel-vägar utförs från kl 14:30

2021-12-30
Plogning samt saltning av priovägnätet utföres från kl 14:00

2021-12-23
Plogning av E10 och E1 samt saltning av Priovägnätet vart utfört igår.

2021-12-20
Plogning och Saltning av Prio-vägnätet går ut ca kl. 16:00.

2021-12-20
Sandning på bostadsgator med start kl. 16:00

2021-12-20
Sandning av samtliga Gång & Cykelvägar.

2021-12-20
Halka i på vissa gator i Skräddarbacken och Ornäs gör att sopbilen inte kan komma fram. Vi kommer att tömma när det är sandat.

2021-12-17
Priovägnätet saltas med start kl.02:00

2021-12-16
Samtliga Gång & Cykelvägar samt Tunabyggens områden sandas med start kl13.30.

2021-12-10
Prio samt Gång & cykelvägar plogas med start kl 07:00.
Bostads samt Enskilda-vägnätet plogas med start kl 09:00


2021-12-08
Saltning av prionätet startas idag kl.13.00
Plogning sandning av Gång & Cykelvägar påbörjas kl.16.30


Text

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies