Borlänge kommuns logotyp
Snöhög framför hus.

Vinterväghållning

Det är Borlänge Energi, på uppdrag av Borlänge kommun, som ansvarar för snöröjning och sandning av Borlänges gator och cykelbanor.

Vi anlitar entreprenörer för att ta hand om plogning och sandning men sköter vissa gator i centrala staden med egna resurser. Statliga vägar och delar av cykelvägnätet sköter Trafikverket. Privata vägföreningar och fastighetsbolag har ansvaret för sina gator och cykelvägar.

Uppdraget vi har av kommunen finns närmare beskrivet i Snö/renhållningsföreskrifter för gångbanor.
Snö och renhållningsföreskrifter för gångbanor Pdf, 20.1 kB.

I Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

Prioritering

Vi får ofta frågor om hur vi prioriterar plogning och sandning och hur mycket snö det ska komma för att vi ska bege oss ut. Här är några fakta i punktform.

  • Cykelvägar och centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 cm snö. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov. Prioriteringskarta för gång- cykelväg Pdf, 38.3 MB..
  • För våra högtrafikerade vägnät gäller upp till fem centimeter och dessa saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.
  • Vi kallar ut snöröjningsmaskinerna till bostadsgator och enskilda vägar vid ett snödjup om minst 8 centimeter. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar.

I foldern "Det snöar i Borlänge" hittar du mer information
Det snöar i Borlänge Pdf, 1.2 MB.

Till dig som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet.

Använder vi gångbanan som snöupplag så behöver inte du som fastighetsägare skotta rent gångbanan. Då ska istället sandning för gångtrafiken ske
till en bredd av en meter vid närmaste sidan av körbanan. Vid gågator ska
sandning ske till en bredd av två meter från fasad.

Snövallar

Vid snöröjning bildas snövallar vid infarter. De entreprenörer som sköter vägar och gator vintertid har i uppdrag att minimera snövallar i största möjliga mån. Trots detta går det inte att undvika att vallar uppkommer och vi hoppas att du har överseende med detta.

Bortforsling av snö

Snö i centrum forslas bort kontinuerligt, dock normalt inte efter varje snöfall.

Då snövallar ändå uppstår kan du som Borlängebo, med särskilda förhinder att själv ta bort din vall, vända dig till oss. Din förfrågan kan lämnas först 3 dagar efter snövallens uppkomst.

Kontakta oss!

Om du ser snöhögar som skymmer sikten i trafiken, eller uppmärksammar något annat som behöver felanmälas är du välkommen att höra av dig via någon av våra kontaktvägar.

Vår app har en funktion för felanmälan och du kan också chatta med oss via den. Chatten finns också här på hemsidan.

Här kan du läsa mer om appen:
Vår mobilapp

E-post:
kund@borlange-energi.se

Telefon:
0243-730 00


Halkbekämpning

  • Vi använder främst sand och krossgrus vid bekämpning av halka, ibland används även salt på större vägar.
  • Tänk på att det är du som villaägare som är ansvarig för hur trottoaren utanför din tomt ser ut.

Sand att hämta

Borlänge Energi bjuder på sand för dig som vill sanda din uppfart och trottoaren.

Vi har ställt upp ett flak på industriområdet Norra Backa. Du hittar det vid infarten till Sibylla, bakom Biltema.

Hämta bara så mycket sand som du behöver för privat bruk - och inte mer än två hinkar - så räcker sanden till alla som behöver.

Den gröna cirkeln med vit fyrkant på kartan visar platsen för sandflaket på Norra Backa.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies