Borlänge kommuns logotyp

Grävning i allmän mark

I syfte att förbättra planering och utförande samt förenkla rutinerna vid grävning i allmän mark, har vi utarbetat en skriften "Anvisningar för grävning i allmän mark".

De flesta arbeten i allmän mark innebär störningar av något slag. Schakter och
avspärrningar i gatuutrymmet medför att framkomligheten och trafiksäkerheten
försämras samt att livslängden förkortas för överbyggnader och beläggningar. De
som bor och arbetar i närheten av gatuarbeten blir störda av buller och vibrationer,
samt riskerar få minskad tillgänglighet.

Anvisniningar för grävning i allmän mark Pdf, 662 kB.

Anvisningarna följer i stort Kommunförbundets rapport, Ledning för grävning..

Ansök om grävtillstånd

När du ska ansöka om tillstånd för grävning i Borlänge kommun gör du det via en e-tjänsten som heter ISY Case.
Registrera ny användare
Logga in

Schaktning

Schaktningsarbeten som utförs under tidsperioden 1 oktober- 1 maj ska förses med 5 cm packat oljegrus i körbanan.

 

  • Ingen giltig användare vald.

Senast uppdaterad:

Information om cookies

Imbox använder cookies som behöver godkännas för att den ska fungera fullt ut.

Läs mer och hantera cookies