Borlänge kommuns logotyp

Våra klimatbokslut

Klimatfrågan genomsyrar hela Borlänge Energis verksamhet, men hur stor är egentligen vår miljöpåverkan?

Tänk dig att alla vi som bor i Borlänge skulle avstå från att använda bilen i två år eller från att äta kött i fyra år. Vilken effekt skulle det ha på utsläppen av klimatpåverkande gaser?

Utsläppen skulle förstås vara lägre än de annars skulle ha varit. Men hur mycket? Jo, nästan 120 000 ton i koldioxidekvivalenter räknat. Är det mycket eller litet? Tja, det är i varje fall inte obetydligt i sammanhanget, eftersom det motsvarar drygt 25 procent av de direkta utsläppen av klimatpåverkande gaser Borlänge kommun. Det motsvarar också den tillbakahållande effekt som Borlänge Energis verksamhet hade på utsläppen av klimatpåverkande gaser under 2020.

Vad visar ett klimatbokslut?

För att visa vilka effekter som Borlänge Energis verksamhet har på utsläppen av klimat­påverkande gaser upprättar vi sedan några år tillbaka ett årligt klimatbokslut. Det senaste är för 2020 och det visade som sagt att vi genom vår verksamhet förhindrade utsläpp av klimat­påverkande gaser motsvarande nästan 120 000 ton koldioxid.

Den här effekten uppstår genom att framför allt våra fjärrvärme-, elproduktions- och avfallsverksamheter genererar lägre utsläpp av klimat­påverkande gaser än de näst bästa tillgängliga alternativen gör.

Samarbete är nyckeln

Det är tack vare Borlängeborna, samarbetet med industrin och genom att vi tillsammans bidrar med allt från avfallssortering till effektiv uppvärmning, som vi kan reducera de klimatpåverkande växthusgaserna. Tack för ett gott samarbete!

Din egen klimatpåverkan

Här finns två verktyg för att ta reda på hur din livsstil som privatperson påverkar klimatet.

Svenska Miljöinstitutets Klimatkontot
Världsnaturfondens Klimatsmartkalkylator

Vi låter det oberoende forsknings- och utredningsföretaget (Profu) genomföra årliga klimatbokslut. Ett klimatbokslut presenterar inte bara de utsläpp som företaget ger upphov till utan också de utsläpp som undviks i samhället på grund av företagets verksamhet. Det tar hänsyn till hur el och värme skulle produceras om vi inte fanns.

Text

Senast uppdaterad:

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här