Borlänge kommuns logotyp

Våra klimatbokslut

Klimatfrågan genomsyrar hela Borlänge Energis verksamhet, men hur stor är egentligen vår miljöpåverkan?

Vi låter det oberoende forsknings- och utredningsföretaget (Profu) genomföra årliga klimatbokslut. Ett klimatbokslut presenterar inte bara de utsläpp som företaget ger upphov till utan också de utsläpp som undviks i samhället på grund av företagets verksamhet. Det tar hänsyn till hur el och värme skulle produceras om vi inte fanns.

Samarbete är nyckeln

Det är tack vare Borlängeborna, samarbetet med industrin och genom att vi tillsammans bidrar med allt från avfallssortering till effektiv uppvärmning, som vi kan reducera de klimatpåverkande växthusgaserna. Tack för ett gott samarbete!

Borlänge Energis klimatbokslut

Din egen klimatpåverkan

Här finns två verktyg för att ta reda på hur din livsstil som privatperson påverkar klimatet.

Svenska Miljöinstitutets Klimatkontot
Världsnaturfondens Klimatsmartkalkylator

Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Telefon: 0243-730 00
E-post: kund@borlange-energi.se
Adress: Borlänge Energi Nygårdsvägen 9 781 70 Borlänge
Intranät

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här