Mina sidor

Årets tema handlar om att alla får vara med

Vi tror på att en förening ska vara en trygg plats som är fri från mobbing och diskriminering. Genom årets tema Alla får vara med, vill Borlänge Energi uppmuntra föreningslivet i Borlänge att arbeta med mångfald, trygghet och inkludering.

Glada äldre kvinnor vilar huvud på kudde
 Glad manlig artist sjunger och tränar på att spela gitarr i klassrummet
Flicka med benprotes sitter på en skateboard i parken och tittar in i kameran

Ett hållbart föreningsliv

Borlänge Energis arbete med Maxar kraften handlar om att skapa konkreta åtgärder från vår vision, hållbarhet i varje tanke och handling. Genom vårt sponsringsprogram vill vi skapa ett forum för positiv påverkan på vårt samhälle. Vi hoppas kunna bidra till en ökad stolthet, ändrade beteenden och kunskapsöverföring.

Det är viktigt för oss att arbeta med olika typer av föreningar inom idrott, kultur och socialt samhällsengagemang. Vi är måna om att föreningarna har en variation av åldrar, genus, funktionsvariationer och etnicitet.

Alla får vara med

Genom årets tema Alla får vara med, vill Borlänge Energi att föreningslivet ska arbeta med allas lika värde och förebygga mobbing och diskriminering.

Det betyder att de föreningar som blir beviljad sponsring ska arbeta med systematiskt trygghetsarbete genom förebyggande och främjande insatser. Främjande insatser handlar om att stärka och inspirera genom att lyfta det som redan är bra. Exempelvis kan du arbeta med övningar som stärker gemenskapen i föreningen som en främjande instansats. En Förebyggande insats kan handla om att observera risker för otrygghet eller kränkningar för att kunna förhindra dem i god tid.

Läs mer om hur du kan stärka tryggheten i din förening på friends.se Länk till annan webbplats.

Presentation av årets tema på sponsorträffen

För att maxa alla krafter anordnar vi en obligatorisk sponsorträff för föreningar som blivit beviljade sponsring. På träffen presenterar vi Borlänge Energis sponsorarbete och du får inspiration i hur du kan arbeta med årets tema.