Mina sidor

Sommarjobba med hållbarhet och säkerhet

Enheten hållbarhet och säkerhet har ansvar för utvecklingen av Borlänge Energis ledningssystem, informationsförvaltning och processer riktat till att vi ska följa lagar inom exempelvis miljö, säkerhet och arbetsmiljö.

Hållbarhet och säkerhet har ett brett ansvarsområde och har medarbetare med olika specialistkompetenser som exempelvis miljösamordnare, dokumentcontroller och kvalitetsutvecklare. Som stödfunktion arbetar enheten med att vägleda, samordna och stötta övriga verksamheter på Borlänge Energi i hållbarhets- och säkerhetsfrågor.

Sommarjobba med hållbarhet och säkerhet

Som sommarjobbare på enheten hållbarhet och säkerhet kommer du stötta verksamheten med administrativa uppgifter.

För att sommarjobba som administratör på enheten hållbarhet och säkerhet så behöver du ha fyll 18 år.

Arbetsperiod

Från och med måndagen den 3 juni till och med fredagen den 31 augusti eller enligt överenskommelse.

Arbetstider

Du arbetar åtta timmar varje måndag till fredag.

Ansök senast den 24 mars 2024

Skicka in din ansökan senast söndagen den 24 mars. Om du blir aktuell för sommarjobb kommer vi att kontakta dig via e-post eller telefon. Om du inte går vidare får du besked om det via e-post.

Skicka in ansökan till sommarjobbet Länk till annan webbplats.