Framtidens fjärrvärme

Fjärrvärme som värmekälla är lika enkel som genial. Fjärrvärme är ett vattenburet system där värmen kommer från energiåtervinning istället för direktverkande el.

På Borlänge Energi pågår just nu projektet om “Framtidens fjärrvärme” där målet är att utveckla en klimatneutral fjärrvärmeleverans som samtidigt är flexibel och resilient.

I projektgruppen finns bland annat hållbarhetstrateg, affärsutvecklare, bränsleansvarig, avfallstrateg och projektledaren Tina Lidberg, som har doktorerat inom energieffektivisering på Högskolan Dalarna och är numera anställd hos oss på Borlänge Energi.

– Projektet syftar till att åskådliggöra framtidens fjärrvärmesystem i Borlänge genom att ta titta på konsekvenserna av olika scenarios när vi använder andra energikällor för fjärrvärmeproduktion. Vi ska även ta fram en färdplan med ett årtal för när det är rimligt att nå de mål vi vill uppnå, berättar Tina Lidberg.

Grundprincipen att värma vatten och distribuera fjärrvärme som en driftsäker värmekälla kommer inte att ändras men receptet för att tillverka värmen kommer med största sannolikhet att se annorlunda ut om ett antal år. Tänkbara scenarios som vi tittar på utöver restavfall och biomassa är exempelvis värmelagring, solvärme, spillvärme och laststyrning och även kombinationer av dessa.

Från och med år 2024 omfattas Borlänge Energi av EU-direktivet för hållbarhetsrapportering (CSRD). Direktivets krav är att medelstora och stora företag ska redovisa en plan för klimatneutralitet och redogöra för sin klimatpåverkan.

– Borlänge Energis arbete med CSRD införs i etapper där projektet “Framtidens fjärrvärme” är en viktig del i den kartläggning som vi behöver göra för att uppnå direktivets lagkrav. Genom arbetet hjälper vi dessutom våra fjärrvärmekunder att nå deras egna klimatmål, säger Mikael Ringi, marknadschef på Borlänge Energi.