Publicerad

Det storskaliga batteriet

En bra start för det storskaliga batteriet

Vårt storskaliga batteri är ett lyckat projekt, både ekonomiskt och för framtidens energisystem.

Borlänge Energis storskaliga batteri invigdes under hösten 2023, det är ett sätt för oss att stötta energiomställningen och bidra till ett hållbart samhälle. Batteriet stöttar Svenska kraftnät i uppdraget med att hålla elnätet i balans, och hittills har det varit mycket lyckat.

En viktig del av energiomställningen

Batteriet finns tillgängligt på den så kallade stödtjänstmarknaden, där olika aktörer kan stötta Svenska kraftnät med att hålla elnätet i balans. Utmaningarna med att hålla elnätet i balans beror främst på att elproduktionen blir allt mer styrd av väder, i form av sol-och vindkraft. Även konsumenternas ändrade förbrukningsmönster är en bidragande faktor, exempelvis elbilsladdning till tyngre trafik som kräver hög effekt under kort tid.

Genom att batteriet är tillgängligt så får vi ersättning av Svenska kraftnät eftersom de ges möjligheten att nyttja batteriet vid större frekvenssvängningar. På så sätt möjliggör vi energiomställningen och elektrifieringen, både lokalt i Borlänge men också i hela Sverige.

Batteriet sätter Borlänge på kartan

Projektet är mycket lyckat och har under våren levererat över förväntan och sätter Borlänge på kartan som en viktig aktör i energiomställningen.

- Vi är bland de första i Sverige som investerat i ett batteri i den här storleken. Vi vågade ta klivet och nu lönar det sig, både ekonomiskt och för framtidens energisystem, förklarar Joel Norstedt, elhandelsansvarig på Borlänge Energi.

Batteriet står på området runt kraftvärmeverket Bäckelund och går att se från Riksväg 50 mot Ludvika. De 28 kylskåpsliknande plåtlådorna utgör batteriet och varje låda innehåller en effekt som kan jämföras med tio stycken elbilsbatterier.

Vad händer framåt?

För att möta energiomställningen behövs det fler aktörer på stödtjänstmarkanden. För att möjliggöra detta stöttar vi mindre aktörer, bland annat genom att hjälpa till med styrningen mot stödtjänstmarkanden. Just nu styr vi ett flertal mindre batterier runt om i Dalarna och tittar även på flera framtida projekt där vi är med och stöttar på olika sätt.