Borlänge Energi säljer vattenkraftstationer i Grängshammarån

Försäljningen stärker Borlänge Energis egna medel för framtida investeringar och det är samtidigt glädjande att den lokala vattenkraften fortsätter utvecklas.

Kommunfullmäktige i Borlänge beslutade idag, tisdag den 18 juni, att ge Borlänge Energi befogenhet att sälja bolagets portfölj med sju småskaliga vattenkraftstationer i Borlänge-, Säter- och Ludvikas kommuner till Locus Energy AB. Verken har en årsmedelproduktion om cirka 6,8 GWh och samtliga anläggningar är belägna i Grängshammarån, ett biflöde till Dalälven.

– Försäljningen av vattenkraftverken är en god affär för Borlänge Energi som stärker vårt egna kapital för framtida investeringar, säger Mats-Erik Olofsson, vd på Borlänge Energi. Med Locus Energy har vi hittat en ny aktiv ägare med spetskompetens inom småskalig vattenkraft och med stark långsiktig investeringsförmåga för att säkra Borlänges småskaliga vattenkraft, fortsätter Mats-Erik.

Borlänge Energi står inför många stora investeringar och ett ökat lånebehov som behöver kompletteras med egna medel. En möjlig framtida investering som värderas är en turbin vid fjärrvärmepannan i Kvarnsveden som skulle innebära ett tillskott av ny förnyelsebar elproduktion.

De sju vattenkraftverken motsvarar en mindre andel av Borlänge Energis totala elproduktion. Bedömningen har gjorts att en ny ägare, med spetskompetens inom småskalig vattenkraft och stark långsiktig investeringsförmåga, skapar den bästa förutsättningen för att utveckla den småskaliga vattenkraften, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Locus Energy har en stark miljöprofil med ägare vars uttalade mål är att investera för att utveckla lokal energiproduktion genom direktinvesteringar och aktivt ägande. Den lokala aspekten har varit viktig i valet av köpare.

– Vi är mycket glada för förtroendet från Borlänge Energi att överta ansvaret för den fortsatta utvecklingen av denna lokala vattenkraftsportfölj. Vi ser betydande möjligheter att med rätt investeringar, såväl utveckla energiproduktionen som att framtidssäkra stationerna, för att möta nya och högre miljökrav, avslutar Niklas Sörensen, vd på Locus Energy.