Publicerad

Viktig dialog i Prisdialogen

Nu har årets prisdialog dragit igång för att vi tillsammans med våra kunder ska samverka kring kommande prisjusteringar.

Sedan 2017 så har Borlänge Energi varit stolta medlemmar av Prisdialogen, som är en samverkansorganisation mellan Energiföretagen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta. Prisdialogens syfte är att skapa samtal mellan oss som leverantör och våra kunder, samt skapa ökad insyn i vår prismodell och i kommande prisjusteringar.

Prisdialogen är ursprungligen framtagen för samverkan kring fjärrvärme, men vi har valt att även involvera andra delar av vår verksamhet. Prisdialogen är mycket värdefull för samverkan mellan oss och våra kunder.

Arbetet pågår för fullt

I år inleddes Prisdialogen med ett uppstartsmöte i maj där inbjudna representanter fick en redovisning av nuläget för fjärrvärme. Vi informerade även om fastighetsnära insamling av förpackningar samt om en kommande förändring av elnätstariffen som syftar till att minska belastningen på elnätet.

Till uppstartsmötet, liksom till det avslutande slutsamrådet, är sjutton kunder inbjudna vilka tillsammans står för en stor del av våra fjärrvärmeleveranser. Det är fastighetsägare, företagare, bostadsrättsföreningar och Villaägarföreningen. I år kommer en arbetsgrupp med representanter från Tunabyggen, Fastighetsägarna, Krämfabriken, Riksbyggen och Villaägarna träffas vid ett eller två tillfällen efter sommaren. Tillsammans med oss får arbetsgruppen en djupare inblick i den slutliga prismodellen som sedan presenteras på slutsamrådet i september.

Tidplan för prisdialogen 2024

  • Maj - Uppstartsmöte
  • Augusti - Möten med arbetsgruppen
  • September - Slutsamråd