Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys april 2024: Lägre elpriser när värmen kommer

Aprilvädret hindrade den planerade vårfloden som ställde till det på elmarknaden med priser på samma nivå som i mars.

Under april kvarstod uppvärmningsbehovet på grund av ett betydligt kallare väder än normalt. Detta i kombination med perioder av lite vind och planerat underhåll av kärnkraften, så landade det rörliga elpriset på samma nivå som i mars. Kylan har även bidragit till att den årliga vårfloden, som fyller på vattenkraftens magasin, blir ett par veckor försenad. Den svaga svenska kronan har även påverkat elpriserna under månaden.

Vind och vatten

Under april förväntades en vårflod, som sedan uteblev på grund av fortsatt kyla i fjällområdena. Den hydrologiska balansen låg på cirka 2 TWh under det normala och vindkraften har haft ytterligare en månad där produktionen inte varit lika stor som förväntat. I elområde 3 har det under april endast producerats 80% av vad som förväntats, och sett till hela året har det i samma elområde producerats cirka 91% av förväntat.

Kärnkraft

Svenska kraftnät har gett klartecken för en effekthöjning på kärnkraftsreaktorn Forsmark 1 med 56 MW. Tillgängligheten för kärnkraften i Norden har i övrigt legat på cirka halva den installerade effekten. Snart återstartas kärnkraftverken Olkiluoto 3 i Finland och Oskarshamn 3, som är de två största i Norden. Forsmark 2 som också är ur drift på grund av underhåll väntas vara tillbaka under nästa månad.

Fossila bränslen

De geopolitiska oroligheterna och striderna i Mellanöstern har fortsatt påverkan på elmarknaden. Trots detta begränsas höga elpriser av att priset på kol, fossilgas och olja minskas, vilket sker på grund av varmare väderprognoser i Europa, bra fyllnadsgrad i fossilgaslager samt en stark dollar.

Sol och importerade elpriser

Med sommaren runt hörnet så ser vi även effekten av all solelsproduktion. Hela Europa hade cirka 200 GW solkraft installerat under 2022 och har under 2024 kommit upp i 300 GW. I april har elområde 4, längst ner i Sverige, haft lägst priser i landet under flertal dagar. Detta sker eftersom det funnits stor mängd solelsproduktion i Danmark och Tyskland som gjort att Sverige importerat kraft, och därmed fått lägre elpriser.

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls och fraktas på fartyg.

Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.

Likviditet – hur mycket handel som sker.

Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.

Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.

TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.

GW = Giga Watt.

MW=Mega Watt.

kW vs kWh = effekt vs energi.