Mina sidor

Publicerad:

Uppdatering om laddboxen Easee

Nu har elsäkerhetsverket beslutat att inga åtgärder behövs för redan installerade laddboxar.

I mars 2023 utfärdade Elsäkerhetsverket ett säljstopp på laddboxarna Easee Charge och Easee Home som bland annat Borlänge Energi sålt. Beslutet om säljstopp grundades i brister i dokumentation om hur Easee uppfyller standarder och säkerhetskrav.

Inga åtgärder krävs

Nu är det beslutat att inga åtgärder behövs göras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Charge och Easee Home.

Efter granskning av ny dokumentation från Easee om laddarnas säkerhet så bedömer elsäkerhetsverket att det inte krävs någon fysisk åtgärd. Det ska heller inte finnas någon allvarlig risk för skada på person eller egendom.

Elsäkerhetsverket kommer fortsättningsvis kräva att Easee skickar in driftdata som påvisar fortsatt fullgod säkerhet.

Ladda på!

För dig som laddar med en laddbox från Easee så innebär beslutet att du kan fortsätta ladda som vanligt.

Mer info finns på Elsäkerhetsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.